مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور از سد گیوی...

مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرایی و نیازهای مالی از سد گیوی بازدید کردند.

در این بازدید که با همراهی معاونان طرح و توسعه و برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل انجام گرفت، مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور از بخش های مختلف سد گیوی در شهرستان کوثر بازدید کردند.

پیش از این بازدید میدانی از طرح احداث شبکه آبیاری پایاب سد گیوی، مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در نشستی در منطقه با مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور، آخرین وضعیت طرح های در حال اجرا و مطالعه استان اردبیل را تشریح کرد و نیازهای اعتباری لازم برای پیشبرد طرحها را برشمرد .

نماینده مجری سد گیوی با بیان اینکه این سد در رشد و توسعه بخش کشاورزی و زراعت منطقه تاثیرگذار خواهد شد، اظهار داشت: هدف از بازدید مسئولان فنی و اعتباری بخش آب سازمان برنامه و بودجه کشور از این پروژه ها،  نظارت بر آخرین وضعیت پروژه ها و ضرورت تامین اعتبار برای اقدامات تکمیلی پروژه بود.

مهندس حجت پورعزیز تصریح کرد: سدمخزنی گیوی با حجم تنظیمی 76 میلیون مترمکعب احداث شده است که با احداث شبکه آب بخش قابل توجهی از اراضی و باغات دیم شهرستان کوثر را تحت پوسس قرار خواهد داد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات