۸۲ هکتار اراضی دولتی رفع تصرف شد/ حفاظت از دست اندازی به اراضی دولتی به ارزش ۵۵۴ میلیاردتومان

۸۲ هکتار اراضی دولتی رفع تصرف شد/ حفاظت از دست اندازی به اراضی دولتی به ارزش ۵۵۴ میلیاردتومان

در عین حال، رفع ۲ مورد تصرف در ۱۲۴۰ مترمربع اراضی در استان کردستان به ارزش ۱ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان، رفع ۷ مورد تعرض از ۵۱۴۴۱۴ مترمربع اراضی استان کرمان به ارزش ۲۷۶ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۸۸۰ هزار ریال، رفع یک مورد تصرف از ۲۰۰ مترمربع اراضی استان کرمانشاه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال، رفع ۴ مورد تصرف از ۱۷۹۲ مترمربع اراضی استان گیلان به ارزش ۲۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان، رفع ۱۶ مورد تصرف از ۱۶۰۰ مترمربع اراضی دولتی در استان مازندران به ارزش ۹۰ میلیارد ریال، رفع یک مورد تصرف از ۱۰۰۰۰۰ مترمربع اراضی در استان مرکزی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال، رفع یک مورد تصرف از ۳۸۵۰۰ مترمربع اراضی استان هرمزگان به ارزش ۳۸۵ میلیاردتومان، رفع ۳ مورد تصرف از ۱۹۵۷۱ مترمربع اراضی استان یزد به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، عملکرد یگان حفاظت سازمان ملی زمین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات