بندر چند‌منظوره خمیر با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد

بندر چند‌منظوره خمیر با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرکل بنادر ودریا نوردی هرمزگان ظرفیت قابل پذیرش شناورهایی تا ظرفیت ۵هزار تن را برای این بندرگاه پیش بینی کرد واذعان داشت: در بخش اشتغال هم زمان با احداث این طرح بندرسازی بطور مستقیم و غیرمستقیم ۲۳۰ نفر ودرزمان بهره برداری به صورت مستقیم ۷۰ نفر و غیرمستقیم ۳۰۰نفر برآوردشده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات