اراضی سهم خدمات حاصل از تفکیک صرفاً جهت واگذاری به دستگاه های مرتبط در اختیار شهرداری قرار می گیرد

اراضی سهم خدمات حاصل از تفکیک صرفاً جهت واگذاری به دستگاه های مرتبط در اختیار شهرداری قرار می گیرد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی ، روزبه دادجو اظهار داشت : در جلسه کمیسیون ماده پنج اسفراین موضوع تثبیت کاربری های خدماتی تفکیکی های مصوب در اختیار شهرداری مطرح و بررسی شد و مقرر گردید مطابق تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها، در اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع و دارای سند مالکیت ششدانگ، شهرداری تا سقف 25 درصد از کل اراضی تفکیکی را با کاربری خدماتی جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی دریافت نماید .

وی در ادامه افزود: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/12/25 درخصوص نقشه های تفکیکی، مقرر گردید کلیه اراضی سهم خدمات حاصل از تفکیک که در اختیار راه و شهرسازی قرار دارد، صرفاً جهت واگذاری به دستگاه های مرتبط در اختیار شهرداری قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شالی به کمیسیون ماده پنج شیروان اشاره و تصریح کرد : در جلسه کمیسیون ماده 5 شهر شیروان نیز 24 پرونده با موضوعات تغییر کاربری، اصلاح گذربندی و افزایش تراکم مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضای جلسه، تصمیم مقتضی درخصوص آنها اتخاذ گردید.

منبع:

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات