خانه‌ی ۲۵ متری با فرهنگ ایرانی اسلامی مغایرت دارد

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن موضوعی نیست که یک زمانی بیاید، در بازار هیجانی به پا کند و تا زمان دیگر دست از سر مردم بردارد، چرا که مسکن سقف سر مردم، محل زندگی، پناه اشک‌ها و لبخند‌ها و گرمای دور همی خانواده هاست، لذا نمی‌توان از این مساله عبور کرد هر چند دولت آقای روحانی هفت سال از اصلی‌ترین نیاز مردم گذشت و این ماه‌های آخر به یاد مسکن و یافتن راهکارهایی، چون ساخت مسکن استیجاری یا تولید تامین بخشی از منابع مالی یا اعطای زمین رایگان یا ارزان قیمت به انبوه سازان از جمله شرایط ساخت مسکن استیجاری است. در صورتی که زمین از سوی دولت و منابع مالی از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی و انبوه سازان تامین شود با توافق بر سر قیمت مصوب امکان ساخت واحد‌های مسکونی و تحویل آن‌ها برای اجاره دادن به دولت میسر می‌شود، لذا دراین صورت دولت می‌تواند عهده دار مسوولیت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات