رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد: وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت

رئیس شورای شهر تهران گفت: همچنین امروز با توجه به اهمیت موضوع دستور جلسه شورا به بررسی ابعاد حادثه کلینیک سینا اطهر اختصاص پیدا کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات