تقدير مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد برق حرارتي از اقدام جهادي كاركنان نيروگاه نكا

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات