موفقیت وزارت نیرو حاصل دستاورد مجموعه دولت تدبیر و امید است/ این قدردانی سنگین‌کننده بار مسئولیت ما برای خدمت‌رسانی است

موفقیت وزارت نیرو حاصل دستاورد مجموعه دولت تدبیر و امید است/ این قدردانی سنگین‌کننده بار مسئولیت ما برای خدمت‌رسانی است

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات