انعقاد 10 هزار تفاهمنامه همكاري با مشتركين برق در هرمزگان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق هرمزگان، دكتر مهرداد حاجي زاده افزود: در اين طرح مشتركين داراي مولدهاي برق، جايگاههاي پمپ گاز، مشتركين تجاري، اداري و صنعتي مشاركت داشته اند. مشتركين براي مشاركت در اين طرح با انعقاد تفاهمنامه همكاري با شركت توزيع نيروي برق، مصرف خود را در ساعات بعدازظهر به حداقل رسانده و برحسب همكاري پاداش دريافت خواهند كرد.
وي اظهار داشت: بيشترين تفاهمنامه ها با مشتركين كشاورزي با 6 هزارو 979 تفاهمنامه و مشتركين تجاري با يكهزارو هزارو 654 تفاهمنامه بوده است. ضمن اينكه 885 تفاهمنامه مربوط به مشتركين صنعتي و 817 تفاهمنامه متعلق به مشتركين اداري و جايگاههاي CNG است.
حاجي زاده اضافه كرد: شركت توزيع نيروي برق با نصب كنتورهاي هوشمند كه قابليت قرائت از راه دور دارد مصرف آنها را در ساعات اوج بار تابستان رصد ميكند و برحسب ميزان كاهش مصرف نسبت به دوره قبل از آن و طبق الگوي مصرف اعلام شده پاداش همكاري را در صورتحسابهاي برق مصرفي اين مشتركان محاسبه ميكند. حاجي زاده ادامه داد: دوره همكاري مشتركين در اين طرح از نيمه خردادماه آغاز شده و تا نيمه شهريور ادامه دارد.
به گفته وي، باتوجه به اينكه هزينه برق در ساعات اوج بار بعداز ظهر بيشتر از ساير ساعات محاسبه مي شود، مشاركت در اين طرح علاوه بر كاهش هزينه هاي برق مصرفي تاثير بسزايي در پايداري شبكه دارد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات