كاهش3 درصدي تلفات فني و غير فني  برق در كلانشهر اهواز

كاهش3 درصدي تلفات فني و غير فني برق در كلانشهر اهواز

sdfadfبه گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز؛ مديرعامل اين شركت اظهارداشت: توجه جدي به مبحث تلفات درشبكه هاي توزيع برق، بدليل پرهزينه بودن توليد انرژي و صرف سرمايه گذاري زياد، داراي اهميت زيادي است كه دراين راستا با انجام پروژه هاي مختلف فني وغيرفني،تلفات برق كلانشهر اهواز طي دوره يكساله تاپايان خردادماه سالجاري، نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 3درصدكاهش يافته و منجر به ذخيره حدود300ميليون كيلووات انرژي شده است.
حسن كريمي در ادامه تصريح كرد: اختلاف انرژي تحويلي و انرژي توزيعي همواره يكي از معضلات بخش توزيع بوده است، لذا شناخت عوامل موثر در ايجاد تلفات شبكه و برنامه ريزي به منظور رفع آن مي تواند انرژي قابل توجهي را ذخيره و حجم مالي زيادي را نيز صرفه جوئي نمايد.
وي همچنين بيان داشت: عوامل مختلفي همچون عدم تقارن بار فازها، نابالانسي بار فيدرها، پايين بودن ضريب قدرت، استفاده نامناسب از ظرفيت ترانسها و يا برقهاي غيرمجاز در تلفات انرژي تاثير زيادي دارد ولي شرايط خاص آب و هوائي و ميزان آسيب پذيري شبكه ناشي ازعوامل جغرافيائي و محيطي نيز از ديگرعواملي است كه وضعيت شبكه برق كلانشهر اهواز را كاملا متفاوت كرده است.
كريمي دربخش ديگري از سخنان خود افزود: ازديگراقدامات انجام شده به منظورتحقق طرح كاهش تلفات طي سه ماهه اول سال جاري،تعويض تعداد 2655 دستگاه كنتورمعيوب ونصب 92دستگاه كنتور هوشمند در كلانشهر اهوازاست.
مديرعامل برق اهواز همچنين اظهارداشت: طي چشم انداز سال 99جايگزيني300كيلومترشبكه خود نگهدارباشبكه سيمي را در دستوركارداريم كه طي سه ماهه اول سال جاري و با وجود محدوديتهاي ناشي از بيماري كرونا، تاپايان خرداد44كيلومتر نصب و80كيلومتر نيز مراحل پاياني خود را طي مي كند.
كريمي درپايان گفت: اعتباراختصاص داده به منظورتبديل شبكه مسي به كابل خود نگهدار90ميليارد ريال مي باشد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات