تشکیل جلسه کمیته حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

تشکیل جلسه کمیته حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم


به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، جلسه کمیته حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک بنیاد مسکن استان با حضور آقایان بلدی مدیرکل بنیاد مسکن استان , یزدان پناه معاون پشتیبانی ، صمدی جانشین معاونت عمران روستایی ، ملا اسماعیلی معاون بازسازی و مسکن روستایی , متفکریان سرپرست اداره حراست ، بیطرفان رئیس اداره حقوقی و املاک و سرپرستان دفاتر نمایندگی بنیاد مسکن بخش های پنجگانه , با هدف برنامه ریزی و پیگیری به منظور کنترل حریم اراضی و پیشگیری از تجاوز به حریم عرصه های تحت تملک بنیاد مسکن برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مهندس بلدی با تبیین اهمیت حفاظت از اراضی تملک شده در سطح روستاهای استان جهت واگذاری به افراد فاقد زمین و مسکن ، این موضوع را از حیث ممانعت از دست اندازی به بیت المال نیز ضروری دانست.
در ادامه جلسه اعضای حاضر نظرات خود را در خصوص موضوعات و موارد هر بخش ارائه و برای جلوگیری از دست اندازی افراد سود جو به اراضی و  عرصه های تحت تملک بنیاد به بحث و گفتگو پرداختند و تصمیمات مناسبی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات