کاشت نهال و احداث فضای سبز در پارک محله ای بلوار یادمان ها توسط شهرداری خرمشهر

کاشت نهال و احداث فضای سبز در پارک محله ای بلوار یادمان ها توسط شهرداری خرمشهر

کاشت نهال و احداث فضای سبز در پارک محله ای بلوار یادمان ها توسط شهرداری خرمشهر

عملیات کاشت نهال و احداث فضای سبز .....

يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات