به همت سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری رشت دردیداری صمیمانه ایی از سالمندان آسایشگاه معلولین رشت تشکروقدردانی بعمل آمد

به همت سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری رشت دردیداری صمیمانه ایی از سالمندان آسایشگاه معلولین رشت تشکروقدردانی بعمل آمد

به همت سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری رشت و با همکاری پایگاه مقاومت بسیج خواهران شهرداری رشت وباحضورفاطمه شیزاد رئیس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و محمدحسن عاقل منش عضو محترم این شورا و باحضور سرهنگ داعی فرمانده حوزه مقاومت بسیج اداری و کارگری سپاه ناحیه مرکزی رشت همراه با حمیدرضامحمدی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت دردیداری صمیمانه با مدیران وکارکنان وسالمندان آسایشگاه معلولین رشت طی مراسمی ازسلسله برنامه های دهه کرامت تشکروقدردانی بعمل آوردند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات