الزامی شدن استفاده از ماسک در قطار شهری مشهد/ افزایش واگن، لازمه کاهش ...

الزامی شدن استفاده از ماسک در قطار شهری مشهد/ افزایش واگن، لازمه کاهش ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات