اجرای طرح انضباط ترافیکی در سطح شهر

اجرای طرح انضباط ترافیکی در سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات