لزوم استفاده از ماسک در قطار شهری از امروز

لزوم استفاده از ماسک در قطار شهری از امروز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات