کاهش خطوط اتوبوس در صورت رعایت نکردن استفاده شهروندان از ماسک/ ...

کاهش خطوط اتوبوس در صورت رعایت نکردن استفاده شهروندان از ماسک/ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات