امسال هیچ بیمارستانی برای دریافت تاییدیه ایمنی به آتش نشانی مشهد ...

امسال هیچ بیمارستانی برای دریافت تاییدیه ایمنی به آتش نشانی مشهد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات