بازدیــد از پروژ ه های شهرستان طبس

بازدیــد از پروژ ه های شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی سازمان، با حضور اعضا نظارت عالیه و مدیریت گاز  و نماینده هیات مدیره از پروژه های سطح شهرستان طبس بازدید بعمل آمد.

در ادامه این بازدید نشستی جهت بررسی مشکلات و مباحث گاز در این شهرستان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات