انبوه سازان خواستار ارائه مستندات هزینه ساخت مسکن شدند؛ ارسال نامه کانون انبوه سازان به وزارت راه

«عطف به نامه شماره ۳۴۶۵۲/س مورخ ۹۹/۴/۱۰ ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پیرامون نرخ

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات