اجرای آسفالت روستاهای الوار وآتباتان افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت

اجرای آسفالت روستاهای الوار وآتباتان افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی، با حضورحاج آقا رضوی امام جمعه ومهندس موسوی فرماندار شهرستان بستان آباد ومهندس کرمی مدیرکل امور روستایی استانداری استان ومهندس باباپورمدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ومهندس طهماسب پورمدیر بنیادمسکن شهرستان بستان آباد اجرای آسفالت ریزی روستاهای آتباتان والوار افتتاح ومورد بهره برداری اهالی محترم وزحمت کش روستا قرار گرفت.
درابتدای این مراسم مهندس طهماسب پور مدیر بنیاد مسکن شهرستان بستان آباد گزارشی از اجرای طرح هادی درروستاها واعتبار هزینه شده برای آسفالت ریزی معابر وخیابانهای این دو روستا ارائه وگفت: برای اجرای آسفالت دو روستای آتباتان والوار از توابع شهرستان بستان آباد نزدیک به 5 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است ودرصورت تامین اعتبار با استفاده از قیر رایگان دیگر روستاها که معابر وجدول کشی آن انجام شده درآینده نه چندان نزدیک آسفالت آنان نیز اجرا خواهد شد.
درادامه مهندس کرمی مدیرکل امور روستایی استانداری استان طی سخنانی به مناسبت روز دهیار گفت:استفاده از ظرفیت کمک های مردمی ومشارکت دهیاری ها درپروژه های عمرانی ضروری است ودرتهیه واجرای طرح هادی می توان از تحلیل مردم شناسانه وبوم شناسی استفاده کرد.
سپس مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب  اسلامی استان ضمن تشکر از حضور مسئولین دراین افتتاح اجرای چنین طرح های درروستاها را مایه مباهات دانست وگفت: بنیاد مسکن تنها نهادی خدمت  محور است که برای محرومیت زدایی تلاش می کند وخدمت دراین دستگاه افتخار بزرگی است.
مهندس باباپوراظهار کرد:فعالیت عمرانی وخدمات خوبی توسط بنیاد مسکن درروستاها صورت گرفته که می تواند به افزایش انگیزه ماندن مردم درروستاها وجلو گیری از مهاجرت کمک کند.
مهندس موسوی فرماندار شهرستان بستان آباد درپایان خاطر نشان کرد:درروستاها فعالیت های خوبی درزمینه اجرای طرحهای عمرانی انجام گرفته است ومی شود با حفظ هویت ویکپارچگی فرهنگی وساختار روستا می توان با ساخت مسکن معیشت محور وایجاد مشاغل روستای برای رونق روستاها اقدام کنیم .

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات