فضا سازی، نورپردازی و بهسازی بسیاری از پروژه های شهری در دستور کار قرار دارد

فضا سازی، نورپردازی و بهسازی بسیاری از پروژه های شهری در دستور کار قرار دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، شهزاد رونق زاده درخصوص وظایف این سازمان اظهار داشت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری با توجه به وظایف ومسئولیت های خود درصدد است تا پروژه های درحال افتتاح را به صورت کامل و هماهنگ با معاونت فنی و عمرانی شهرداری دراختیار شهروندان قرار دهد.
وی افزود: این سازمان براساس وظایف سازمانی خود عملیات های فضای سبز، زیبا سازی و نور پردازی درتقاطع های شهید رودکی، بزرگراه مهندسین و تقاطع استاد بهمن بیگی را انجام داده است.
ایجاد فضای سبز نیازمند زیرساخت هاست
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه تکمیل پروژه ها نیازمند زیر ساخت است گفت: پروژه های رودکی، بزرگراه مهندسین و تقاطع بهمن بیگی با مساحت ۲۷هزار متر فضای سبز نیاز مند زیر ساختهای لازم بود که از این مقدار فضای سبز، هفت هزار مترمکعب خاک هزار مترمکعب خاکریزی و متعاقبا ۱۸ هزار متر مکعب خاکریزی انجام شد.
فضا سازی با گونه های بومی
رونق زاده فضا سازی و استفاده از گونه ها و گیاهان بومی را از نکات بسیار خوب این پروژه ها عنوان کرد و گفت: پروژه های درحال انجام این سازمان بعد ازعملیات آبرسانی با کاشت گونه های گیاهی بومی و همیشه سبز فضا سازی شده اند.
وی تصریح کرد: در طراحی این پروژه ها از گونه های درختی و درختچه ای مانند گونه های کاج نیگرا، کاج سرو نقره ای، کاج توپی، نارنج و گیاهان پوششی استفاده شده همچنین فضاها با گونه های از گل رز، طاووسی ، زرشک و برگ قرمز تزیین شده اند .
فضا سازی زیرگذرگلستان
رئیس سازمان سیما، منظرو فضای سبزشهری شهرداری شیراز درخصوص فضا سازی زیر گذر گلستان گفت: در پروژه زیر گذرگلستان، طول مسیر با باغچه های طولی و جداره ها با فلاور باکس ها فضا سازی شده همچنین باید گفت که عملیات آبرسانی و کاشت گیاه در این پروژه نیز به طور کامل انجام شده است.
رونق زاده در خصوص زیبا سازی پروژه زیرگذر گلستان گفت: مسیر دو کیلومتری زیرگذرگلستان با استفاده از تکنیک های خاص، نور پردازی شده است همچنین در بدنه و جداره های این زیرگذر نیز طراحی و نورپردازی خیلی خوبی انجام گرفته و درمراحل تست نیز مورد استقبال مردم واقع شده است.
نورپردازی پروژه رودکی
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری شیراز پروژه شهید رودکی را نیز از طرح هایی عنوان کرد که توسط این سازمان نورپردازی شده است و بیان کرد: عملیات نورپردازی پروژه رودکی که شامل سه پل است و یک پل اصلی آن نیز از روی کمربندی عبور میکند به طور کامل طراحی و اجرا شده و در ادامه این اقدامات، عملیات نور پردازی پل دو و سه تقاطع رودکی نیز به زودی اجرای می شود.
بهسازی پل تقاطع باهنر
رونق زاده ازنورپردازی پل استاد بهمن بیگی خبرداد و اظهارداشت: عملیات نورپردازی وایجاد فضای سبز پروژه های عمرانی دیگر از جمله پل تقاطع باهنر کمربندی نیز دربرنامه های این سازمان قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات فضای سبز و نور پردازی پروژه پل تقاطع باهنر با همکاری معاونت فنی و عمرانی با سرعت وهمزمان با اجرای پروژه های دیگر درحال انجام است همچنین در تلاشیم تا وظایف خود را ضمن حفظ کیفیت به خوبی انجام دهیم.
نورپردازی تقاطع معلم
رئیس سازمان سیما، منظرو فضای سبزشهرداری شیرازدرخصوص نورپردازی تقاطع معلم گفت: نورپردازی تقاطع میدان معلم مراحل نهایی خود را طی می کند و به زودی مورد بهره برداری و افتتاح قرار خواهد گرفت.
نورپرداری پل کابلی ولیعصر و تقاطع کشن
رونق زاده درخصوص فضا سازی و نورپردازی تقاطع های مهم شیراز گفت: عملیات نورپردازی پل کابلی ولیعصر وتقاطع کشن که از تقاطع های بزرگ و مهم شیراز هستند به زودی اجرایی خواهد شد. نورپردازی بلوار مدرس، بلوار زند، کنار راهدار تقاطع شهدای دینکان، تقاطع محور شهید رادفر نیز در حال اجرا است.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری شیراز زیبایی شهردر شب را نیز دارای اهمیت دانست و گفت: در زمینه زیبا سازی شهر در شب نیز اقداماتی در دست اقدام داریم چرا که شهر در شب نیز باید زیبا باشد.
درختکاری و بهسازی فضای سبز
رونق زاده درختکاری و بهسازی فضای سبز را یکی دیگر ازاقدامات در دست اجرا این سازمان ذکر کرد و گفت: در کنار اجرای پروژه های عمرانی ، نهضت درخت کاری و بهسازی فضای سبز با طراحی های خوب و جدید در دستور کار این سازمان قرار گرفته چرا که اجرای نهضت های درختکاری و کاشت درخت به عنوان عنصر اصلی و پایدار فضای سبز وهمچنین نهصت بهسازی فضای سبز با افزایش طرح های زیبای گل کاری، علاوه بر تاثیرات زیست محیطی تاثیرات خوبی در افزایش زیبای شهر و بهبود منظر شهری نیز دارد.
وی تصریح کرد: بهسازی و فضاسازی ورودی های شهر درمحورهای اصلی وعبوری شهر، تقاطع ها و میادین دراولویت این سازمان قرار دارد.
اصلاح پیاده راه شهید راد فر
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری شیراز در ادامه گفت: اصلاح پیاده راه شهید رادفر به عنوان مسیری گردشگری در کوچه باغات شیراز یکی دیگر از پروژه های در دست اجرای این سازمان است که زیر سازی، کف سازی، نور پردازی و جداره سازی آن نیزانجام شده و باید گفت که اجرای این پروژه در دو فاز، یکی از آیتم های تفریحی و گردشی را در اختیار شهروندان قرار می دهد.
رونق زاده تامین آب در اجرای پروژه ها را یکی از زیرساخت های ملزوم آورعنوان کرد و گفت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز جهت تامین آب این پروژه ها که حیات فضای سبز نیزمحسوب می شود، مطالعات آبخیزداری را در حاشیه شهر آغاز کرده تا بتواند ضمن جلوگیری از هدر رفت آب های باران، از این آب ها در چرخه استفاده فضای سبز و ارتفاعات پیرامونی استفاده کند.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز یکی دیگر از اقدامات در حال اجرای سازمان را رینگ چاه های سطح شهر عنوان کرد و خاطر نشان کرد: درسطح شهر حدود ۱۵۰قطعه چاه وجود دارد که هر چاه، یک منطقه تحت پوشش دارد.
رونق زاده در توضیح این طرح گفت: این چاه ها متناسب با دسترسی، توپوگرافی ومتناسب با مناطق زیرپوششان به هم متصل و رینگ می شوند که با این اتصال علاوه بر استفاده بهینه از چاه ها، بهره وری از آب نیز به دست می آید همچنین اگر چاهی به دلیلی از مدار خارج شد، منطقه تحت پوشش کماکان از آب بهره مند و فضای سبزبدون هیچ گونه تنش آبی به حیات خود ادامه می دهد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات