رسیدگی به 100 پرونده مزاحمت شغلی ثبت شده در سامانه 137

رسیدگی به 100 پرونده مزاحمت شغلی ثبت شده در سامانه 137

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات