نقاشی دیواری بر روی دیوار های ساختمان بهزیستی 72 تن اجرا شد

نقاشی دیواری بر روی دیوار های ساختمان بهزیستی 72 تن اجرا شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات