ممنوعیت ارائه هر گونه خدمات به چاه های فاقد کنتور

رئیس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی استان یزد تاکید کرد: ارائه هر گونه خدمات به چاه های فاقد کنتور بنابر مصوبه شورای حفاظت منابع آب ممنوع شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، اولین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان یزد با حضور فرماندار یزد، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای، رئیس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی استان یزد و دیگر اعضا و با دستورکار رسیدگی به مصوبات جلسه قبل، ادامه نصب کنتورهای هوشمند و طرح سپاس آب تشکیل شد.

در ابتدای این نشست «محمدحسین باقری» رئیس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی استان در خصوص کنتور نصب هوشمند روی چاه ها، گفت: یکی از مصوبات جلسه قبل شورای حفاظت، نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های دولتی، عمومی و شهرداری ها بود که با پیگیری های بعمل آمده اکنون هفت مورد از چاه های کشاورزی کنتور ندارند که در آینده ای نزدیک این موارد نیز مجهز می شوند.

وی اظهار کرد: حدود 95 درصد چاه های کشاورزی شهرستان یزد طی دو سال اخیر مجهز به کنتور هوشمند گردیده که در این خصوص شهرستان یزد از وضعیت مناسبی نسبت به سایر شهرستان های استان برخوردار است.

رئیس گروه احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی استان با اشاره به صنعتی بودن شهر یزد و تجهیز حدود 70 درصد چاه های صنعتی تا کنون، از برنامه ریزی جهت اتمام نصب کنتور چاه های صنعتی تا پایان سال خبرداد.

وی تاکید نمود: ارائه هر گونه خدمات به چاه های فاقد کنتور بنابر مصوبه شورای حفاظت منابع آب ممنوع شده است.

باقری در ادامه به اجرای طرح سپاس آب در استان اشاره کرد و گفت: علی رغم اینکه شهرستان یزد در بخش گلخانه ای سرآمد است و موارد زیادی برای ارائه در طرح سپاس آب دارد اما تا کنون هیچ الگویی برای شرکت در این جشنواره معرفی نشده است.

«جواد منصوری» معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای نیز اظهار کرد: در زمینه نصب کنتور هوشمند با همکاری بسیار خوب و موثر فرمانداری یزد، جزء شهرستان های پیشتاز در بخش کشاورزی است اما در مورد چاه های صنعتی اهتمام بیشتری صورت پذیرد.

وی افزود: با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه در خصوص بحث سپاس آب به نظر می رسد موضوع فلسفه وجودی آن به درستی برای اعضا تبیین نشده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد تصریح کرد: در این طرح منظور کم مصرف ترین مشترک بخش های مختلف نیست بلکه هدف معرفی الگوهای برتر مصرف بهینه است یعنی مشترکینی که با شرایط مساوی در سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب و بهداشت با انجام اقداماتی آب را بهینه مصرف می کنند.

وی تاکید کرد: باید الگوهای برتر شهرستانی مشخص و سپس الگوها در استان بررسی شود و در نهایت الگوهای برتر استان در سه بخش مشخص و اقدامات آنها در راستای مصرف بهینه در اختیار قرار گیرد.

در پایان « سیدمحمد رستگاری» فرماندار یزد به جمع بندی موارد مطرح شده پرداخت و گفت: من همچنان بر روی نصب کنتورهای هوشمند به طور خاص تاکید دارم و با توجه به اقدامات خوبی که انجام شده باید ظرف یک ماه آینده این اقدام به پایان برسد.

وی با بیان این که نباید شرکت در جشنواره سپاس آب را نادیده گرفت، بیان کرد: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که بگوییم یزد در این حوزه ها رتبه برتر ندارد؛ این یک ضعف است و باید نسبت به شناسایی و معرفی الگوهای برتر اقدام کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات