توسعه فعالیت‌های گردشگری پیرامون منابع و تأسیسات آبی استان...

توسعه فعالیت‌های گردشگری پیرامون منابع و تأسیسات آبی استان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای البرز، این شرکت در راستای توسعه فعالیت‌های گردشگری پیرامون منابع و تأسیسات آبی اقدامات مهمی در دستور کار دارد.

به گفته دکتر قاسم زاده مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای البرز در راستای اجرای شیوه نامه کشوری توسعه فعالیت‌های گردشگری پیرامون منابع و تأسیسات آبی که بعنوان یکی از دستاوردهای تفاهم نامه فیمابین وزارتین نیرو و میراث فرهنگی می‌باشد، از سال گذشته اقدام به تأسیس کارگروه استانی به دبیری شرکت آب منطقه‌ای البرز نموده و تاکنون با همکاری و هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مبادرت به صدور موافقت اولیه برای چهار طرح گردشگری در آسارا، کوهسار، طالقان و کرج نموده‌است و از طرح‌های مذکور، دو طرح تاکنون با بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی به مرحله صدور موافقت اصولی رسیده‌اند. وی افزود شناسایی پتانسیل‌های گردشگری پیرامون منابع و تأسیسات آبی بعنوان یک پروژه امکان‌یابی در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای البرز بوده و این شرکت با صرف اعتبارات داخلی درصدد است که کلیه پتانسیل‌ها شناسایی و از طریق فراخوان به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات