بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای چالوس، تهران-کرج-قزوین/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای تهران-پردیس، کرج-تهران و تهران-شهریار

بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای چالوس، تهران-کرج-قزوین/ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای تهران-پردیس، کرج-تهران و تهران-شهریار

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات