بودجه سال 99 شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در مجمع عمومی عادی تصویب شد

بودجه سال 99 شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در مجمع عمومی عادی تصویب شد


بودجه سال 99 شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در مجمع عمومی عادی تصویب شد

بودجه سال 99 شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در مجمع عمومی عادی تصویب شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، در راستای اقدامات یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در سال 99 به منظور تصویب بودجه با حضور 100درصد سهامداران تشکیل شد.

گفتنی است جلسه مجمع عمومی به ریاست مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با حضور 100درصدی نمایندگان سهام، اعضای هیأت مدیره آبفای گیلان ، معاونین و مدیران امور در تاریخ 4تیر1399 بصورت ویدئوکنفرانس تشکیل و اولین بودجه تلفیقی شرکت یکپارچه سال 99 به تصویب رسید.

ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان گزارش مفصلی از اقدامات و تکالیف خاص هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه نمود و ضمن تشریح عملکرد این شرکت، به اهداف و برنامه های بودجه سال99 شرکت آب و فاضلاب استان گیلان پرداخت.

سپس مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ضمن ارائه راهکارهای لازم درخصوص گزارشات ارائه شده، انتظارات مجمع در این حوزه را بیان نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات