انتشار شماره دوازدهم خبرنامه اندازیار کردستان

انتشار شماره دوازدهم خبرنامه اندازیار کردستان


خبرنامه روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، سال جدید شماره دوازدهم بصورت الکترونیکی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، در این شماره ضمن مرور مختصر فعالیت های انجام شده سازمان در سال 98 به ارائه آمار و اطلاعاتی در رابطه با اعضای سازمان و تعداد نقشه های ارجاعی و... در ده سال اخیر پرداخته است.

همچنین نتایج نظرسنجی صورت گرفته از اعضا که در سایت سازمان صورت گرفت، در دسترس اعضای سازمان قرار گرفته است.

خبرنامه اندازیار در نظر دارد تا در شماره های آتی خود با رویکردی آماری اقدام به تبیین وضعیت موجود سازمان کند. لذا در این رابطه از اعضا دعوت به عمل می آید تا مطالب و نقطه نظرات خود را به نشانی info@kuirdnezam.ir ارسال کنند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات