سند سازگاری با کم آبی نقشه راه مدیریت آب در استان است که همه باید...

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در ارتباط ویدیو کنفرانس با ریاست و اساتید دانشگاه حکیم سبزواری پیرامون مدیریت آب، چالش ها و تهدیدات آن بیان کرد :سند سازگاری با کم آبی نقشه راه مدیریت آب در استان است که همه باید در این مسیر حرکت کنند وی شاخص‌های اصلی این سند راهبردی را به شرح زیر اعلام نمود : ۱- مبنای سند، مشارکت همه شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در مدیریت آب و به ویژه کشاورران، دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه در تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و بهره برداری از منابع آب است. ۲- همه بر مبنای خرد جمعی و اقناع کارشناسی به درک و فهم و زبان مشترکی از آب، مدیریت، کمبودها و چالش ها و تهدیدها و فرصت های ان با مطالعات آینده پژوهی برسیم. ۳- باور کنیم که بزرگ ترین رمز و راز ماندگاری نیاکانمان و پایداری ما و فرزندانمان در این سرزمین خشک و کم آب سازگاری با کم آبی است. ۴- توسعه ناپایدار و ناهمخوان با ظرفیت های زیست محیطی هدر دادن منابع، سرمایه و زمان است که کانون های بحرانی و غده های چرکینی را برجای می گذارد. ۵- در دشت های ممنوع و بحرانی نباید هیچ آب جدیدی برای هیچ نیازی تخصیص داده شود. باید تامین نیازهای آب برای توسعه جمعیت و صنعت و خدمات از تخصیص های داده شده به کشاورزان با رضایت کشاورز اصلاح تخصیص داده شود. ۶- بازار آب باید بدون دخالت دولت فعال شود تا مدیریت آب روز بروز شفاف تر، خردمندانه تر، کارآمدتر و مشارکتی تر شود و یارانه های پنهان و آشکار آب، که بسیار نادرست و نابجا و ناکارامد است، را حذف کنیم. ۷- شرکت آب منطقه ای باور دارد که در سازگاری با کم آبی و اجرای پیوست های اجتماعیش دانشگاه ها، استادان و فرهیختگان دلسوز نقش بسیار پررنگ، کارآمد و بی مانندی دارند که باید کاری کرد که هرچه زودتر آن را به بهترین شکل ارائه دهند. ۸- هرچند خدا را شکر شرکت آب منطقه ای در سال ۱۳۹۸ توانست در سازگاری با کم آبی به دست آورهای بسیار ارزنده و گرانقدر و بی مانندی دست یابد ولی اینهمه گام نخست است و را پر از سنگلاخ و خار مغیلان. ولی با لطف خدا و مدیریت مشارکتی باید راه را رفت. پس از ان ریاست دانشگاه و استادان باورها و نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند. در پایان تفاهم نامه ای تهیه و مورد تایید طرفین قرار گرفت. قرار شد که هر ۴۵ روز یکبار این نشست ویدئو کنفرانسی برای اجرای مفاد تفاهم نامه برگزار شود.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات