ارزان سازی با ایمن سازی در تضاد است

این دانشیار دانشگاه ادامه داد: مشکل به ارگان‌های ذی‌ربط برمی‌گردد که مسئولیتی را که بر عهده دارند تا مرحله‌ی اجرایی شدن پیگیری می‌کنند یا خیر چراکه برخی کارشناسان و مسئولان به دنبال دردسر و درگیری نمی‌گردند و به دادن اخطار کفایت می‌کنند، در نتیجه این اخطارها جدی گرفته نمی‌شوند که باعث بروز رخداد می‌شود. وی با بیان اینکه روال قانونی که در کشور برای این تخطی‌ها وجود دارد روال خوبی است؛ گفت: این روال باید به درستی و با مواخذه‌ افراد خاطی دنبال شود چرا که در کشور ما مشکل اصلی در تمام زمینه‌ها عدم مواخذه است که فرد خطا کار از زیر بار مجازات در می‌رود. این دانشیار دانشگاه معتقد است که مسائل عاطفی و انسانی نباید مانع از مجازات و مواخذه‌ی افراد خاطی شود چراکه اگر ناظر، پیمانکار و یا صاحب کاری که گزارش را صادر کرده است؛ بعد از چند سال با بروز حادثه‌ای مواخذه و مجبور ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات