شرکت ملی نفت
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
مدیریت تدارکات امور کالا

شرکت ملی نفت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مدیریت تدارکات امور کالا


لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات