نگاهی به وضعیت بازار ساخت و ساز در لرستان؛ معضلی به نام دو نقشه‌ای بودن ساختمان ها

اسدی‌پور با اشاره به اینکه صاحبان کار و کارفرمایان به دنبال این هستند که فضای سطح اشغال را بیشتر کنند، افزود: مالکی که شروع به ساخت‌وساز می‌کند به شهرداری‌ها مراجعه تا دستور نقشه‌ای بگیرند و مهندسین نیز بر اساس آن طراحی‌ها را انجام می‌دهند و اینجا تازه شروع تخلف بزرگ صورت می‌گیرد که این تخلف روی کیفیت ساخت‌وسازها و سرمایه ملی تاثیر گذاشته است. اسدی‌پور اضافه کرد: ۶۰ درصد ساخت زمین در طرح تفصیلی لحاظ شده و در بحث بومی‌سازی در خیلی موارد مشکل داریم و شهرداری‌ها نیز از انجام تخلفات ناراضی نیستند تا فرد کاری انجام دهد که منجر به کمیسیون ماده ۱۰۰ شود. اسدی‌پور با بیان اینکه چند نقشه‌ای به خاطر موانع شهرسازی و برخی ضوابط شهرسازی و عدم استانداردسازی‌ها در حال اجراست و این در حالی است که ساخت‌وسازها با اصول شهرسازی منافات دارد، افزود: در برخی شهرهای بزرگ شهرداری‌ها منابع درآمدی خود را از مردم دور ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات