تحریک بازار از ناحیه تقاضا، سیاستی نادرست برای خروج از دوران رکود

تحریک بازار از ناحیه تقاضا، سیاستی نادرست برای خروج از دوران رکود

http://www.bananews.ir/در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی و نادرست اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن بوده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، در دوره‌های رکود و رونق گذشته‌ در بخش مسکن، همواره رکود و رونق قیمتی و ساخت و ساز در یک دوره اتفاق افتاده و از این رو تفکیکی میان این دو گروه رکود و رونق صورت نگرفته است و دوره‌های رکود و رونق تورمی طی پنج دهه اخیر همواره به دلیل نگاه ثابت سیاست گذار در مواجهه با این دوره‌ها در بازار مسکن کشور تکرار شده است.

در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی و نادرست اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن بوده است.

براساس این گزارش که توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت منتشر شده است، عملکرد این تحریک به‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می‌کند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی به عنوان نمود بارز سیاست تحریک، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد می‌شود و از آنجاکه زمین از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال دارد.

به علاوه افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجاکه زمین جز جدایی‌ناپذیر مسکن است، ‌قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین عامل اصلی تورمی بودن این بخش در زمان رونق را می‌توان افزایش قیمت زمین در این دوران دانست. در ادامه به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، تقاضای مسکن کاهش می‌یابد و درپی آن با کاهش تقاضای مسکن و به تبع آن خارج شدن سرمایه‌های سرگردان از این بخش، رکود بر این بخش حاکم شده و به دلیل ارتباط پیشین و پسین مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، این رکود به اقتصاد ملی نیز سرایت می‌کند.

 

 

    نظرات