انتخاب مشهد به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک در کمیته ملی شهرهای ...

انتخاب مشهد به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک در کمیته ملی شهرهای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات