ضدعفونی نقاط حساس شهری همچنان ادامه دارد

ضدعفونی نقاط حساس شهری همچنان ادامه دارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات