فراهم شدن امکان نظرسنجی در سامانه میزکار یکپارچه شهرداری مشهد

فراهم شدن امکان نظرسنجی در سامانه میزکار یکپارچه شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات