الزام به استفاده از ماسک در بازاراهای میوه و تره بار و فروشگاه های ...

الزام به استفاده از ماسک در بازاراهای میوه و تره بار و فروشگاه های ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات