اگر مالکان ساختمان های ناایمن ظرف ۲ هفته برای اخذ تاییدیه های ایمنی ...

اگر مالکان ساختمان های ناایمن ظرف ۲ هفته برای اخذ تاییدیه های ایمنی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات