نهضت آسفالت معابر شاهرود با قدرت در سطح شهر ادامه دارد/ 5500 متر مربع آسفالت ریزی مسیر خیابان 22بهمن

نهضت آسفالت معابر شاهرود با قدرت در سطح شهر ادامه دارد/ 5500 متر مربع آسفالت ریزی مسیر خیابان 22بهمن

نهضت آسفالت معابر شاهرود با قدرت در سطح شهر ادامه دارد/ 5500 متر مربع آسفالت ریزی مسیر خیابان 22بهمن
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه نهضت آسفالت معابر شهری شاهرود بصورت گسترده در حال انجام است، گفت: 5500 متر مربع آسفالت ریزی حد فاصل ابتدای خیابان شهربانی تا ابتدای خیابان ابن سیما(خیابان 22بهمن) است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود،علیرضا حاجی محمد علی در بازدید میدانی عملیات آسفالت ریزی خیابان 22بهمن با بیان اینکه 16080تن آسفالت در سه ماهه اول سال استفاده شده است، افزود: این پروژه همچنان با قدرت در سطح شهر در حال انجام است.
وی ضمن بیان این مطلب که تا کنون 137هزارو چهارصدمتر مربع در معابراصلی شهر آسفالت ریزی انجام شده است، ابراز داشت: 450 تن آسفالت در عملیات لکه گیری ها، کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر در سه ماه اول سال مصرف شده است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات