صحبت های عباس شفیعی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری پیرامون افزایش وام ساخت در بافت های فرسوده

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات