پذیرش و چاپ مقاله همکارشرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

مقاله سعیده فرخی از همکاران شرکت آب منطقه ای گیلان در بررسی ماهیت حقوقی حقابه و پروانه بهره برداری در نشریه علمی-تخصصی مطالعات پژوهشی در حقوق و علوم قضایی پذیرش و چاپ شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، سعیده فرخی از کارشناسان حقوقی شرکت آب منطقه ای گیلان موفق به پذیرش و چاپ مقاله تحت عنوان «بررسی ماهیت حقوقی حقابه و پروانه بهره برداری» در نشریه علمی-تخصصی مطالعات پژوهشی در حقوق و علوم قضایی شد.

در چکیده این مقاله آمده است؛ اهمیت حقوقی و اقتصادی آب موجب گردیده که نظام بهره برداری از آن، از زمان تصویب قانون مدنی تاکنون، حسب مقتضیات و ضروریات جامعه دچار تحولاتی گردد. در قانون مدنی، آب در زمره مباحات و قابل تملک خصوصی بود و قانونگذار برای املاک مجاور نهرها و رودخانه‌ها حقابه و حق شرب قائل بود (ماده 155) لیکن به موجب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347»، آب‌ها ملی اعلام گردید و در ماده 9 قانون مذکور صدور اسناد رسمی راجع به حقابه را ممنوع اعلام و ضمن لزوم رعایت حقوق مکتسبه صاحبان حقابه‌ها، به جای آن صدور پروانه مصرف مفید را پیش‌بینی نمود. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز قانونگذار به موجب اصل 45 قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 آب‌ها را در زمره مشترکات عمومی، اعلام نمود و صدور پروانه مصرف معقول را به جای پروانه مصرف مفید، پیش‌بینی نمود. از جمله ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، در خصوص ماهیت «حقابه» و «پروانه بهره‌برداری» که به نظر می‌رسد بترتیب به نوعی حق ارتفاق و حق انتفاع باشند و از مالکیت مجزا باشند.

شایان ذکر است مقاله ایشان در پایگاه اینترنتی نشریه علمی-تخصصی مطالعات پژوهشی در حقوق و علوم قضایی به آدرس jolaw.jseas.ir نمایه گردیده است.

شرکت آب منطقه ای گیلان کسب این موفقیت را به همکارمان تبریک و آرزوی توفیق روز افزون  برایشان دارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات