وضعیت خشکسالی- ترسالی 9 ماهه اول سال آبی جاری/ روند کاهشی منابع آب...

سرپرست مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی ( مهر 98 ) تا 15 تیر 99 حدود 462 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 37 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 13درصد افزایش نشان می دهد . فصل پاییز 98 در شرایط خشکسالی ضعیف، زمستان 98 در شرایط نرمال و بهار99 در شرایط ترسالی متوسط بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو اظهار کرد: توزیع زمانی و مکانی بارندگی در  سال آبی جاری یکنواخت نبوده و در ماه‌ های مختلف وضعیت متفاوتی داشته است، به طوری که ماه های مهر ، آذر،  دی 98 و خرداد 99 در شرایط خشکسالی و ماه های آبان ، بهمن ، اسفند 98 ، فروردین و اردیبهشت 99 در شرایط ترسالی واقع شده اند. برخی از ماه های سال دارای بارندگی کم و شرایط خشکسالی بوده اند که این موضوع منجر به کاهش تغذیه منابع آب زیرزمینی و رواناب رودخانه ها می گردد.

وی تصریح کرد: در شرایط اقلیمی موجود و با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی در خردادماه سال جاری، روند تغییرات منابع آب استان کاهشی است. به طوری که حجم تجمعی آبدهی رودخانه گرگانرود در ایستگاه آب سنجی قزاقلی از ابتدای سال آبی تا 15 تیر ماه 99 ، حدود 270 میلیون متر مکعب است که نسبت به میانگین درازمدت حدود 26 درصد کاهش و نسبت به سال آبی گذشته حدود 63 درصد کاهش نشان می‌دهد. در پایان خردادماه سال جاری، حجم ذخیره آبخوان عمیق استان نیز نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود ، حدود 31 میلیون متر مکعب کاهش نشان می دهد .

مهندس فرازجو افزود : شواهد نشان می دهد که در سال های اخیر به علت تغییرات اقلیمی ، برداشت منابع آب زیرزمینی ، تغییر رابطه بارش رواناب و تداوم اثر خشکسالی سال های گذشته ، حتی وقوع بارش های نرمال و بیش از نرمال به معنی تکمیل ظرفیت سفره های آب زیرزمینی نیست . لذا با توجه به محدودیت منابع آب ، مدیریت صحیح مصرف در ماه های آتی ، بسیار مهم و ضروری است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات