تدوین برنامه مدون جهت حقابه های سامانه غرب وشرق استان تهران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران در جلسه تخصیص حقابه شهرستان شهریار بر ضرورت تدوین برنامه ای مدون جهت حقابه سامانه های آبرسانی غرب و شرق استان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "سید حسن رضوی" ضمن بیان مطلب فوق افزود: سد طالقان به عنوان سامانه آبرسانی و تخصیص آب سطحی به غرب استان بوده و تنها راه تامین آب شرب غرب استان تعیین تکلیف و راه اندازی سامانه غرب می باشد.

وی با بیان اینکه از ۱۲ ایستگاه پمپاژ کانال محمدیه، چهار ایستگاه مربوط به حوزه شهرستان شهریار است، گفت: پس از تکمیل تصفیه خانه فیروز بهرام و انتقال پساب آن به کانال محمدیه، مشکل کمبود آب این کانال نیز مرتفع شده و سهم آب شهرستان شهریار از این کانال بهتر خواهد شد.

رضوی ضمن اشاره به همکاری موثر شرکت های آب منطقه ای تهران و آب و فاضلاب استان تهران در راستای تامین آب شرب شهرستان شهریار اظهار داشت: با توجه به اینکه آب مورد نیاز در حال حاضر از منابع آب زیرزمینی تامین می گردد، باید مجوزهای مربوطه در اسرع وقت صادر شده تا خللی در روند تامین آب به وجود نیاید.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران در پایان ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: باید به سمت کشت گلخانه ای و حفظ وضع موجود پیش برویم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات