دومین جلسه کارگروه تملک اراضی سد مخزنی هرات برگزار گردید

دومین جلسه کارگروه تملک اراضی سد مخزنی هرات با حضور کلیه اعضا برگزار شد

در این جلسه مقرر گردید در اولین فرصت اقدامات لازم در خصوص باقیمانده تملک اراضی سد هرات به عمل آید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات