سیاستگذاری و تعیین اولویت های دو شهر رشت و رودسر در حوزه GIS

سیاستگذاری و تعیین اولویت های دو شهر رشت و رودسر در حوزه GIS


سیاستگذاری و تعیین اولویت های دو شهر رشت و رودسر در حوزه GIS

سیاستگذاری و تعیین اولویت های دو شهر رشت و رودسر در حوزه GIS

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، براساس جلسات شورای راهبری GIS شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سیاستگذاری و اولویت های دو شهر رشت و رودسر در حوزه GIS برای سالجاری تبیین شد.

مژگان امیدی معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اعلام این خبر افزود: براساس نظامنامه تشکیل جلسات شورای راهبری GIS شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال جاری و سیاست های مشخص شده در شورای راهبری، نشست هایی با مدیران امور رشت و رودسر برگزار و اولویت برنامه های اجرایی در سال جاری تبیین شد.

وی همچنین افزود: برنامه های اجرایی سال جاری برای امور رشت با اولویت برداشت اطلاعات عوارض مرتبط با مشترکین و در نظر گرفتن محل تامین اعتبار توسط مدیر امور آبفای رشت، مصوب شد و برنامه های اجرایی سال جاری امور رودسر در این خصوص با اولویت برداشت اطلاعات عوارض مرتبط با لایه شیرآلات و شبکه توزیع آب توسط مدیر امور آبفای رودسر، مصوب گردید و اطلاعات موجود در بخش روستایی مانند اطلاعات مخازن، تاسیسات و نقشه پایه روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات