كاهش چشمگير مدت زمان بازگشت سرمايه مراكز استخراج ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ؛ سخنگوي صنعت برق گفت: با ايجاد امكان تامين برق مراكز استخراج رمزارز از محل سرمايه گذاري در طرح هاي صرفه جويي انرژي الكتريكي، مدت زمان بازگشت سرمايه گذاري در مراكز استخراج رمزارز با كاهش چشمگيري مواجه خواهد شد.

دكتر مصطفي رجبي مشهدي با بيان اين كه وزارت نيرو امكان تخصيص برق حاصل از سرمايه گذاري در طرح هاي كاهنده مصرف انرژي الكتريكي را در قالب اعطاي گواهي صرفه جويي فراهم كرده است، افزود: براساس دستور العملي كه توسط معاونت برق و انرژي وزارت نيرو و در اجراي بند 4-3 مصوبه شماره 100/20/36376/98 مورخ 18/8/1398 درخصوص مقررات تامين برق مراكز استخراج رمزارز صادر شده است، متقاضي مي تواند نسبت به سرمايه گذاري در طرح هاي اولويت دار اعلام شده توسط شركت توانير اقدام نمايد و يا ضمن ارائه طرح صرفه جويي پيشنهادي خود، تاييديه شركت توانير در خصوص زمان و محل اجراي طرح را دريافت نمايد.

وي ادامه داد: براي طرح هائي كه مطابق فرآيند ذكرشده، منجر به صرفه جوئي انرژي الكتريكي مي شوند، از زمان آغاز بهره برداري طرح، معادل انرژي الكتريكي صرفه جوئي شده در طول عمر طرح (حداكثر به مدت ده سال)، گواهي صرفه جويي به سرمايه گذار تعلق مي گيرد كه قابل انتقال به غير نيز مي باشد.
سخنگوي صنعت برق اظهارداشت: دارنده گواهي صرفه جويي مجاز است معادل انرژي الكتريكي مندرج در گواهي را براساس مقررات جاري، از طريق بورس انرژي (به طور مستقيم و يا از طريق قراردادهاي دو جانبه با مالك نيروگاه) خريداري و براي مصرف نهائي به هر يك از كاربردهاي رايج از جمله استخراج رمزارزها، تخصيص دهد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات