بيش از 80 هزار كيلومتر كابل خودنگهدار جايگزين شبكه مسي شد

بيش از 80 هزار كيلومتر كابل خودنگهدار جايگزين شبكه مسي شد

به گزارش پايگاه خبري توانير ،محمد حسن متولي زاده در مراسم افتتاح پروژه هاي آب و برق در دهمين هفته پويش الف ب ايران اظهار داشت: استان خوزستان به دليل شرايط اقليمي و به خصوص در تابستان، استاني پرمصرف در زمينه برق است و در اين استان با حمايت استاندار محترم و ديگر مسوولان، در دو بخش احداث و توسعه زير ساختها و مديريت مصرف برق تلاش ها و موفقيت هاي قابل توجهي بدست آمده است .

وي افزود: در بخش ساز و كارها يكي از مهمترين پروژه هاي توانير در بخش توزيع كه شعار آشتي شبكه برق با شاخ و برق درختان است، جايگزيني شبكه سيم هاي مسي با كابل هاي خودنگهدار بوده كه استان خوزستان و استان خراسان شمالي در اجراي اين پروژه پيشتاز هستند.
مديرعامل شركت توانير در خصوص مزاياي اين پروژه گفت: جايگزيني و اصلاح شبكه فرسوده با حفظ محيط زيست، كاهش تلفات غيرفني، كاهش برق دزدي ها، كاهش خسارات و خاموشي هاي ناشي از سرقت سيم هاي مسي،  توسعه اشتغال و افزايش ايمني شبكه برق در حوادث طبيعي و برخورد اجسام از اهداف اصلي و مزاياي اين طرح است.
وي افزود: همچنين اجراي اين پروژه نقش مهم و حياتي در كاهش تلفات شبكه توزيع داشته است.
متولي زاده تصريح كرد: در دولت تدبير و اميد، بيش از80 هزار كيلومتر كابل خودنگهدار جايگزين شبكه مسي شده كه تاكنون علاوه بر استان خراسان شمالي، در شهر مشهد نيز صد درصد اين طرح اجرايي شده و در شهرهاي تهران، شيراز و استانهاي لرستان و فارس نيز تا پايان سال جاري اين طرح به صورت كامل اجرايي شده و به بهره برداري خواهد رسيد.

پروژه هاي آماده افتتاح در اين مراسم در بخش سازوكار شامل سامانه بيمه مشتركان برق و در بخش ساخت وساز شامل 40 پروژه برق رساني در خوزستان با اعتباري بالغ بر 310 ميليارد تومان و طرح جايگزيني 4700 كيلومتر شبكه سيمي فشار ضعيف با كابل خودنگهدار در استان خراسان شمالي با اعتباري بالغ بر 120 ميليارد تومان و ارتقاي توان توليد يك واحد نيروگاه نكا در استان مازندران به ظرفيت 23 مگاوات بود كه دقايقي قبل ازسوي وزير نيرو افتتاح شد .

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات