جلسه 146 شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی...

جلسه 146 شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی...

جلسه 146شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی چهرشنبه 18 تیر ماه به ریاست مهندس مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و با حضور مهندس رضوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران توضیحاتی در خصوص دستور جلسه ارائه کرد سپس دو گزارش تحت عنوان منابع آب زیرزمینی کشور ، وضع موجود ، آثار و تبعات ، اقدامات و رفتار نگاری ذخایر آب زیر زمینی کشور توسظ مشاور طرح  ارائه شد. سپس  اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند  و در پایان پس از بررسی های لازم جمعبندی توسط مهندس حاج رسولی ها  بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات