ابلاغ انتصاب همکاران شرکت برق منطقه‌‌ای یزد

ابلاغ انتصاب همکاران شرکت برق منطقه‌‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت، طی احکامی جداگانه محمد ابوالحسنی را به عنوان نماینده فنی امور اداری در شرکت و عباسعلی رحمانی را به عنوان نماینده فنی در حوزه لوازم اداری و اجناس عمومی ساختمانی در معاونت بهره برداری منصوب کرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، همچنین جلیل راعی را به عنوان عضو شورای ورزش در شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت، طی احکامی جداگانه محمد ابوالحسنی را به عنوان نماینده فنی امور اداری در شرکت و عباسعلی رحمانی را به عنوان نماینده فنی در حوزه لوازم اداری و اجناس عمومی ساختمانی در معاونت بهره برداری منصوب کرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، همچنین جلیل راعی را به عنوان عضو شورای ورزش در شرکت منصوب کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات